2018 naisA Global Protégé Fair, Sep 26th

 

2017 naisA Global NextGen Awards Gala, Nov 10th

 

naisA Global Panel Discussion Artificial Intelligence & Machine Learning, July 19th

 

2017 naisA Global Protégé Fair, April 20th

 

3rd naisA Talks and Career Mentoring Session Event, Feb 8th

 

naisA Global and JSIE Joint Event: Career Mentoring Session, Jan 30th

 

2016 Protégé Ball: naisA Global First Gala, Oct 26th